W życiu ludzkim dochodzi do różnych sytuacji.

Bardzo często mamy do czynienia ze sprawami sądowymi, których głównym tematem jest rozwód. Z takimi sprawami zwykle powiązane są sprawy o alimenty. Pod tym pojęciem kryją się świadczenia od osób fizycznych, które są wpłacane na rzecz innych osób fizycznych, a o obowiązku ich płacenia decyduje sąd w ramach swojego wyroku. W sądzie ustalane jest nie tylko prawo do alimentów, ale również ich wysokość dostosowywana do możliwości finansowych osoby zobowiązanej do płacenia.

Podstawowe informacje na temat alimentów

Co jeszcze warto wiedzieć o alimentach?

Obowiązek płacenia alimentów może być związany z małżeństwem, pokrewieństwem albo powinowactwem. Rodzice, dziadkowie oraz dzieci są osobami zobowiązanymi do wzajemnego płacenia takich świadczeń, jeśli osoby, które są uprawnione do alimentów, znajdują się w potrzebie. Oczywiście najpopularniejszą formą świadczeń są alimenty na dziecko płacone przez jednego z rodziców, który sprawuje opiekę nad dzieckiem w mniejszym zakresie, na przykład po rozwodzie. Istnieją jednak sytuacje, w których to alimenty są płacone na przykład przez dzieci na rzecz rodziców będących w potrzebie.

Jeśli chodzi o alimenty na dziecko to są one związane z jego wychowaniem i wykształceniem, czyli zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych. Pieniądze trafiają do opiekuna prawnego dziecka, a po ukończeniu przez dziecko 18 lat, bezpośrednio do dziecka. Zwykle obowiązek alimentacyjny kończy się wraz z zakończeniem edukacji przez dziecko (do 25 roku życia). Sytuacją wyjątkową są alimenty na niepełnosprawne dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązują one dożywotnio.

Na terenie Polski działa wiele kancelarii, które udzielają fachowych porad oraz reprezentują swoich klientów w sprawach alimentacyjnych. Warto zwrócić uwagę na dostępne w Internecie oferty, takie jak na przykład https://kancelariamistewicz.com.pl/alimenty/

Dzięki pomocy doświadczonych adwokatów możliwe jest staranie się o wyższą kwotę alimentów lub obrona przed nałożeniem obowiązku alimentacyjnego w zawyżonej kwocie.

Previous post Liczysz na skuteczne i efektywne czyszczenie oraz pielęgnowanie auta?
Next post Atrakcyjne lokalizacje wypoczynkowe w kazimierzu