Zboża ozime są bardzo ważnymi roślinami w rolnictwie, ponieważ stanowią podstawę żywienia dla ludzi i zwierząt.

Należą do nich pszenica, jęczmień, żyto czy owies. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na uzyskanie dobrego plonu jest zwalczanie chwastów, które konkurują z roślinami uprawnymi o wodę, składniki odżywcze i miejsce do wzrostu.

Kompleksowa ochrona plonów zbóż

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

Chaber bławatek jest jednym z najczęściej występujących chwastów w uprawach zbożowych. Roślina ta ma silne zdolności do rozmnażania, ponieważ wytwarza wiele nasion, które łatwo rozsiewają się w polu. Chaber bławatek jest również odporny na wiele herbicydów, co sprawia, że zwalczanie go jest trudne i wymaga zastosowania skutecznych metod. Jednym ze sposobów zwalczania chabra bławatka jest stosowanie herbicydów selektywnych, które mają działanie wybiórcze na chwasty, nie uszkadzając przy tym roślin uprawnych. Inną metodą jest stosowanie płodozmianu, czyli zmienianie gatunków uprawianych roślin na danym polu co roku. Dzięki temu, że chwasty mają różne wymagania glebowe i klimatyczne, można osłabić ich wpływ na uprawy zbożowe.

Innym chwastem występującym w zbożu jest mak, który może być groźny dla upraw zbożowych, ponieważ zawiera substancję czynną – morfinę, która jest wykorzystywana do produkcji narkotyków. W Polsce uprawa maku jest zabroniona i kontrolowana, ale czasami przypadkowo może się on pojawić w zbożu. Jedną z metod zwalczania chabra zwyczajnego jest stosowanie herbicydów o szerokim spektrum działania. Jednakże, ze względu na jego silną odporność, często wymaga to zastosowania większych dawek herbicydów lub łączenia różnych środków chemicznych w celu uzyskania pozytywnego efektu. Inną metodą jest ręczne usuwanie chwastów, jednak w przypadku chabra zwyczajnego może to być bardzo trudne i pracochłonne.

Wiele ciekawych artykułów związanych z ochroną zbóż ozimych możemy znaleźć na stronie https://miedzymiedzami.com/uprawy/zboza-ozime. Zapoznamy się tam z nowoczesnymi metodami zwalczania chwastów, przeczytamy o zastosowaniu fungicydów, które chronią zboża ozime przed grzybami, rolnicy znajdą tam porady, które pozwolą znacznie zwiększyć plony, ograniczyć straty związane z występowaniem chwastów, grzybów oraz zagrożeniem ze strony insektów.

Previous post Jak zaplanować dietę dla osoby z cukrzycą?
Next post Pompy ciepła w zintegrowanych systemach odnawialnych źródeł energii