Sprawy rozwodowe to jedne z najbardziej skomplikowanych i zawiłych spraw rodzinnych.

Niektóre sprawy mogą trwać latami, w szczególności kiedy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w ważnych kwestiach. Prawnicy rozwodowi mogą zapewnić, że rozwód zostanie zakończony szybciej i bez utraty praw w trakcie procesu rozwodowego. Prawnicy zajmujący się rozwodami powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i prawa cywilnego.

Co należy wiedzieć o procesie rozwodowym

Rozwód to również podział majątku i opieki nad dziećmi

Podczas procesu rozwodowego ustala się również, która z rozwiedzionych stron będzie miała prawa do opieki nad dziećmi. Cały majątek nabyty przez małżonków po dacie małżeństwa jest uważany za własność wspólną, podlega on sprawiedliwemu podziałowi po rozwodzie. Alimenty na dzieci lub alimenty na rzecz współmałżonka to miesięczna płatność dokonywana przez jednego małżonka na rzecz drugiego na podstawie ugody lub nakazu sądowego. To, jakiej wysokości alimenty zostaną przyznane, zależy od wielu czynników.

Adwokat zajmujący się prawem rodzinnym i rozwodami bierze czynny udział w postępowaniu rozwodowym. Ważne jest, aby wybrać prawnika, który ma dużą wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie prawa. Prawnicy rozwodowi prowadzą proces prawny zgodny z oczekiwaniami swoich klientów w wielu kwestiach, od powodów rozwodu podczas wypełniania dokumentacji do spornej sprawy rozwodowej, pomogą również ustalić podział majątku wspólnego, opiekę nad dziećmi, jak również określić wysokość alimentów, o jakie możemy wnioskować.

Wiele par małżeńskich decydując się na rozwód nie mogą dojść do porozumienia w sprawach związanych z rozwodem, podziałem majątku, opieki nad dziećmi czy wysokością alimentów. Przede wszystkim trzeba należycie przygotować pozew rozwodowy, wniosek ten składa się do właściwego sądu rodzinnego, który przeprowadzi sprawę o rozwód. Rozwód nakłada na pary pewne obowiązki, a jednym z nich jest sprawiedliwy podział majątku, w czym może nam pomóc adwokat, którego znajdziemy na stronie https://adwokatslask.pl/. Po zakończeniu sprawy rozwodowej rozpoczyna się proces podziału majątku. Jeżeli istnieje umowa dotycząca podziału majątku między małżonkami, umowa ta jest brana pod uwagę na rozprawie.

Previous post Atuty suplementów diety wspomagających sen
Next post Renesansowy urok Kazimierza Dolnego