ETF-y to fundusze notowane na giełdzie, których popularność systematycznie rośnie. W jaki sposób działają? Jakie są ich zalety? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działają ETF-y?

ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to fundusze inwestycyjne, które są notowane na giełdzie, co jest jednym z czynników, które odróżnia je od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. W efekcie charakteryzuje je nie tylko wysoka płynność, ale także fakt, że są one poddawane bieżącej wycenie. Zdecydowanie najważniejszą różnicą jest jednak cel działania, ponieważ ETF-y nie dążą do uzyskania możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale starają się wiernie naśladować konkretny instrument bazowy. Co może nim być? Otóż, w przypadku ETF-ów z reguły są to indeksy giełdowe, koszyki akcji, waluty, czy surowce. Coraz większą popularnością cieszą się także ETF-y oparte na kryptowalutach. Jak w praktyce działają ETF-y? Istotne w tym przypadku jest to, że w skład tego typu funduszy wchodzą akcje dokładnie tych samych spółek, które tworzą dany indeks. Efekt jest taki, że każdy wzrost lub spadek wartości indeksu powoduje identyczną zmianę wartości jednostek uczestnictwa ETF-u.

Jak inwestować w ETF-y?

Rosnąca popularność ETF-ów jest efektem dużej dostępności tego typu funduszy, ponieważ kupować je może każdy, kto posiada rachunek maklerski. Jego otwarcie umożliwia broker ETF, który jest pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem. Samo inwestowanie jest dostępne online, co sprawia, że jest bardzo wygodne, a ETF-y można kupować bez wychodzenia z domu. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że wybór rachunku maklerskiego powinien być świadomy, ponieważ przekłada się na wiele różnych kwestii. Do najważniejszych z pewnością należy zaliczyć możliwości inwestycyjne oraz wysokość opłat pobieranych przez brokera. Czym jeszcze warto kierować się porównując oferty? Aspekty, które warto wziąć pod uwagę zostały przedstawione w artykule opisującym czynniki wyboru konta maklerskiego.

Zalety ETF-ów

Z czego wynika rosnąca popularność ETF-ów? Otóż, warto mieć świadomość, że istotna w tym przypadku jest nie tylko wysoka dostępność tego typu funduszy, ale również fakt, że pozwalają one osiągać stabilne zyski w długoterminowej perspektywie. W efekcie doskonale sprawdzają się w przypadku inwestowania długoterminowego. Z czego to wynika? Istotne w tym przypadku jest to, że większość indeksów giełdowych długoterminowo rośnie, a co za tym idzie ich naśladowanie może być znacznie korzystniejsze niż samodzielne szukanie okazji inwestycyjnych. Do zalet ETF-ów należy zaliczyć poza tym niskie opłaty za zarządzenie, co wynika z faktu, że jest to zarządzanie pasywne oraz fakt, że inwestowanie w nie nie wymaga ciągłego śledzenia notowań, co zajmowałoby wiele czasu.

Podsumowując należy stwierdzić, że ETF-y to fundusze inwestycyjne, które posiadają wiele zalet. W efekcie nie może dziwić ich rosnąca popularność wśród inwestorów realizujących strategię długoterminową i oczekujących stabilnych zysków.

Previous post Pompy ciepła w zintegrowanych systemach odnawialnych źródeł energii
Next post szeroko pojętym procesie pielęgnacji oraz też w dużej mierze konserwacji auta. Oczywiście istnieją preparaty, dzięki którym nie pozostawimy smug na sz